Küsimused & vastused

Image

Oleme siia kokku kogunud kõige populaarsemad küsimused ja vastused Viasati teenuste kohta. Vajuta lihtsalt küsimusele, mis Sind huvitab.

Üldised küsimused

Elan linnas/ elan maal – Kas minul on ka võimalik Viasati digiTVga liituda? Kas selleks on kaablivõrku ka vaja?

Viasati digiTVga saavad liituda kõik, kellel on sobivad võimalused satelliitantenni paigaldamiseks. Viasati digiTV vaatamiseks ei ole kaablivõrku vaja, sest Viasati digiTV põhineb satelliidilevil. See tähendab, et igal vaatajal on oma satelliidikomplekt – antenn, vastuvõtja e. tüüner ja vaatajakaart. See tagab, et Viasati digiTV on võrdselt hea kvaliteediga üle kogu Eesti, nii linnas kui ka maal. Kui miskipärast satelliitantenni paigaldada ei ole võimalik, saab valikut Viasati telekanalitest tellida ka meie koostööpartneritelt: Elion, Starman, STV.

Kuidas digiTV komplekti paigaldada?

Paigaldusjuhendid on komplektiga kaasas, aga soovitame kasutada professionaalseid paigaldajaid. Viasati poolt aktsepteeritud paigaldajad leiate Viasati koduleheküljelt. Professionaalsed paigaldajad teevad tööd vastavalt nende poolt kehtestatud hinnakirjale.

Kas on võimalik vaadata digiTVd mitmest erinevast televiisorist?

Et vaadata erinevaid saateid mitmest erinevast televiisorist, on iga televiisori juurde vajalik erinev digiboks ehk tuuner. Viasatiga on võimalik vaadata digiTVd korraga kuni neljast televiisorist.

Miks minu esimene arve on nii suur?

Põhjusel, et Viasat arveldav ettemaksupõhiselt. Sinu esimesel arvel kajastub mitu arveldusperioodi ning liitumistasu.

Näide:

- Viasat Kuld 16.08.2013 – 30.08.2013 (põhipaketi kuutasu, alates liitumise päevast)
- Viasat Kuld   1.09.2013 -  30.09.2013 (põhipaketi kuutasu jooksva kuu eest)
- Viasat Kuld 30.09.2013 – 01.10.2013 (ettemaks järgmise kuu eest)

Pidades kinni maksetähtajast, on edaspidi Sulle esitatavad arved ühe kuu kohta ette.

Näide:

- Septembri alguses saad arve oktoobri kuu eest. 

Vaata näidisarvet Viasati kodulehelt klienditoe alt.

Tasusin arve, miks teenus on endiselt suletud?

Teostatud makse laekub Sinu kliendikontole järgmisel tööpäeval. Peale makse laekumist avaneb teenus automaatselt juhul, kui arve tasumine toimus täies ulatuses.

Teenuse kiiremaks avamiseks helista meie klienditeenindusse 16788 või 698 9000.

Kuidas peaksin toimima, kui olen arve tasumisega hilinenud ja telepilt seetõttu suletud?

Kui telepildi signaal on ajutiselt suletud võlgnevuse tõttu, on kiireim viis selle taastamiseks tasuda võlgnevus iseteeninduse kaudu. Sellisel juhul taastatakse teenus 15 minuti jooksul.

Miks minu põhipaketi kuutasu on muutunud?

Põhjus võib peituda selles, et:

- kampaaniapakkumise raames saadud soodustus on lõppenud;
- läbi on saanud lepingu sidususperiood;
- unustasid, et oled teinud paketivahetuse.

Miks ma pean tasuma arve, kui soovin lepingu peatada?

Enne lepingu peatamist tuleb tasuda kõik arved. Kui leping peatatakse, siis pikeneb Sinu poolt tasutud arve periood vastavalt peatatud ajale.

Näide:

Pakett Viasat Kuld 1.09.2013 - 30.09.2013 (esitatud arve) 

- Soovin peatada lepingu alates 01.09.2013 – 01.10.2014
- Peale esitatud arve tasumist muutub arveperiood - Viasat Kuld 1.09.2013 - 30.10.2013 ning

seega on ettemaks oktoobrikuu kuutasu eest tasutud.

Miks ma eelmisel kuul arvet ei saanud?

Võimalik, et arve küll koostati, kuid see ei jõudnud mingil põhjusel kohale. Sellel võib olla mitu põhjust :
- Viasat saadab e-arveid e-posti aadressile, mille klient on meile teatanud, seetõttu on oluline, et muudatustest aadressis ka meid kindlasti teavitataks;
- e-arve ei lähe kohale ka juhul, kui postkast on täis;
- kuna erinevad meiliserverid käituvad erinevalt, võib mõnikord juhtuda, et arve liigitatakse automaatselt hoopis rämpspostiks. Seetõttu tasub kadunud e-arvet otsida ka oma postkasti kaustast nimega Rämpspost (Junk e-mail, Spam). Reeglina on võimalik seejärel Viasat lisada usaldatavate saatjate hulka, et edaspidi jõuaks arve ilusti postkasti;
- juhul, kui oled kolinud – kas oled teavitanud meid oma uuest postiaadressist?
- SMS teavitus – kas oled meid teavitanud oma uuest kontaktnumbrist?

Millal on arve maksetähtaeg?

Arvete tasumise maksetähtaeg on iga kuu 25 -kuupäev.

Mis on makseviivitustrahv?

Makse hilinemise korral on Viasatil õigus küsida makseviivitustrahvi 4.00 EUR.

Mida teha kasutuna seisva Viasati vaatajakaardiga?

Vastavalt Viasat AS lepingutingimustele on kaart Viasati omand. Kliendil on kaardi kasutamise õigus lepingus sätestatud tingimustel. Klient on kohustatud kasutuna seisva vaatajakaardi Viasatile tagastama 5 päeva jooksul. Vaatajakaardi saad tagastada sobivasse Viasati teeninduskeskusesse, mille leiad  siit. Juhul, kui Sa ei leia sobivat kohta, saad tagastada vaatajakaardi postiga, aadressile Pärnu mnt 67A  Tallinn 10134.

Viitenumber

Kasuta arve tasumisel alati viitenumbrit. Nii laekub makse õigele arvele.
Viasati viitenumber on arvepõhine. Seega tuleb arve tasumisel kirjutada alati eraldi viitenumber ehk selle arve number mida soovite maksta.

Kui viitenumber puudub, kuidas saan arvet tasuda?

Sel juhul tuleb märkida maksekorraldusel selgituse lahtrisse oma kliendi ja makstava arve number. Viitenumbrit on võimalik vaadata iseteenindusest "Minu arved" alt.

Kuidas saan lepingut lõpetada?

Lepingu lõpetamise soovi puhul palume helistada telefonil 16 788 või 698 9000. Kindlasti palume tutvuda ka lepingu tähtaega ja lõpetamist käsitlevate lepingu punkt 9.  "Lepingu tähtaeg ja lõppemine".

Mida teha oma kasutult seisva Viasati digiboksiga?

Kui Sa ei vaja enam oma vana digiboksi, siis palun utliliseeri see või too Viasati klienditeenindusse.

Nii saad kindel olla, et hoiad loodust ning seisad jätkusuutliku tarbimise eest.

Tehnilised küsimused

Info nupule vajutades ei ole võimalik saate kirjelduse järgmist lehekülge keerata ja kirjeldus jääb poolikuks...

Nimelt on probleem selles, et telekavasse mahub kuni 250 tähemärki.

Pilt on, aga heli puudub

• Kontrolli tuuneri ja teleri vahelisi ühendusi – kas Scart või HDMI juhe on korralikult põhja lükatud nii teleri kui tuuneri poolel.
• Kontrolli tuuneri puldiga ( puldi nupud Vol+/Vol-) ega tuuneril pole helitugevus vaikseks keeratud. • Kontrollida ega ei ole MUTE (heli vaigistus) nuppu vajutatud.

Puuduvad pilt ja heli – teler on vale sisendi peal, ei näita Viasati kanaleid

• Lülita teler ja digiboks sisse ning vali õige videosisend (Teleri puldilt nupuga „Source“ ; „Input“ ; „AV“ . Vajadusel loe teleri kasutusjuhendit)
• Kontrolli üle digiboksi ja teleri vaheline ühendus (HDMI või Scart)

Heli ragiseb või kõmiseb

Võimalik põhjus - tuuneril on heli vaikseks keeratud ja teleril väga valjuks. Seadke tuuneri helitugevus kõige valjema peale ning seejärel reguleerida sobivaks teleri helitugevust.

Pilt virvendab või lainetab

• Kontrolli teleri ja tuuneri vahelisi ühendusi – kas Scart juhe on korralikult põhja lükatud nii teleri kui tuuneri sisendis.
• Teleril pole valitud õige AV kanal. Leidke teleri puldil vastav nupp („AV” või „TV/AV” või „INPUT Channel” vms) ja vajutada seda (vajadusel ka mitu korda) kuni õige kanalipildi leidmiseni. Kui vajalikku nuppu teleri puldil ei leia, siis nii teler kui ka tuuner välja lülitada ja taas sisse lülitada õiges järjekorras ehk esmalt teler ja seejärel tuuner – kui teler on tuuneriga ühendatud Scart juhtme abil, siis lülitub teler tuuneri sisselülitamisel automaatselt õigele AV kanalile.

Kas halb ilm mõjutab telepildi vastuvõttu?

Väga raskete ilmastikutingimuste (lörts, väga tugev lume- või vihmasadu, äike) korral võib telepildi vastuvõtt olla häiritud.
Rasketest ilmastikutingimustest tulenevat telepildi katkestust võib esineda vaid mõnel korral aastas.
Kui pildikatkestusi esineb tihedamini, vajab Sat-TV antenn Viasati paigaldustehnikult kontrolli/häälestust.

Tuuner ei reageeri puldile ega esipaneeli nuppudele

Eemaldada tuuner 10-20 sekundiks vooluvõrgust. Tuuneri uuesti vooluvõrku ühendamisel oodata tuuneri taaskäivitumise protsessi lõpuni ehk kuni jääb põlema ainult punane tuli ja alles siis lülitada tuuner sisse puldist või esipaneeli vastavast nupust (mõned mudelid lülituvad taaskäivitumise lõppedes automaatselt töörežiimile). Kui käivitusprotsessi ajal (sel ajal põleb tuuneri esipaneelil tavaliselt mitu tuld) hakata sisselülitamise nuppu korduvalt vajutama, siis võib tuuneri tarkvara nö. „kinni joosta” ning tuuner ei lülitu sisse. Kaardi eemaldamine ei ole vajalik! Kaardi sagedasel edasi-tagasi liigutamisel võib kaardi ja/või kaardipesa ära rikkuda.

HD-tuuneril ei muuda heli tugevust

• HD-tuuneril puudub heli tugevuse reguleerimise võimalus.
• HD-vastuvõtja universaalpulti saab seadistada juhtima teleri põhilisi funktsioone.
• Juhendiga saab tutvuda Viasati kodulehel.

Pult ei tööta. Tuuner ei reageeri puldile, aga esipaneeli nuppude vajutamisele reageerib

• Thomson tuuneri pult on universaalpult. Võimalik et ekslikult on vajutatud „DVD” või „TV” režiimi nuppu. Selleks, et pult toimiks taas tuuneri režiimis, tuleb vajutada puldi nuppu „DEC” ( vasakpoolne kõige ülemine nupp).
• Vahetada patareid uute vastu.
• Kontrolli, kas mõlemad patareid on nõuetekohaselt sisestatud! Väga sagedased on juhud, kus üks patareidest on valepidi sisestatud.
• Kui tuuner on paigutatud vahetult paneelteleri alla või kohale, siis on võimalik, et paneelteleri kiirgus takistab puldi infrapuna signaali vastuvõttu. Katsetage tuuneri puldi toimimist, muutes tuuneri asukohta.

Puudub pilt – ekraan on must, mingit kirja ekraanile ei kuvata

• Eemalda tuuner 10-20 sekundiks vooluvõrgust.

• Kui eelnev soovitus tulemust ei andnud, siis kontrolli, kas tuuneri ja teleri vahel on ühendus olemas – kas näiteks „MENU” nuppu vajutades ilmub ekraanile menüü. Kui ei ilmu, siis kontrolli kaabliühendusi teleri ja tuuneri vahel – kas Scart juhe on mõlemalt poolt põhja lükatud (kontrollida ka, kas tuuner on ikka töörežiimis ehk kas tuuneril põleb roheline tuli). Kontrolli, millisesse tuuneri Scart väljundisse on juhe ühendatud - õige on „TV Scart” väljund. Kui Scart juhtme asemel on kasutusel mingi muu ühendus, siis võib olla vajalik teleri käsitsi lülitamine videokanalile (selleks on teleri puldil vastav nupp, mis on erinevate telerite puhul erinevalt tähistatud – kas „AV” või „TV/AV” või „INPUT Channel” vms). Kui tuuner on teleriga ühendatud ainult tavalise antennikaabli abil (see on võimalik ainult Pace ja Strong mudelite puhul) ehk tuuneri väljundist „RF OUT” läheb kaabel teleri tavalisse antennisisendisse, siis tuleks teleril teostada automaathäälestus, olles tuuneri eelnevalt töörežiimile lülitanud!

• Kui „MENU” nupu vajutamisega ilmub ekraanile menüü, kuid kanali pilti ei ilmu, siis kontrollida kanalite olemasolu nimekirjas (nimekiri avaneb Pace, Samsung ja Strong tuuneritel kollase nupuga, Thomsoni tuuneril rohelise nupuga). Kui nimekiri on tühi, tuleb teostada tehase seadete taastamine ja uus kanalite otsing. ENNE tehase seadete taastamist kindlasti kontrollida, kas tegemist on ühe või mitme vastuvõtupea ehk LNBga süsteemiga ning millises järjestuses on eri satelliitidele suunatud LNBd lülitisse ühendatud. Seejärel tuleb peale tehase seadete taastamist LNBde järjestus uuesti paika panna Manuaalhäälestuse menüüs, vastasel juhul ei leia tuuner enam kanaleid üles või leitud kanalid algavad seerianumbriga 500.

• Kui nimekirjas on Viasati kanalid olemas, kuid siiski on ekraani must, tuleb tuuneri menüüs kontrollida antenni seadeid (Pace, Strong ja Samsung tuuneri puhul – „Menu” – „Seaded” – „Antenniseaded”/ – „Universaalne LNB” /– „Antenniseaded”; Thomsoni tuuneri puhul pole järgnevalt kirjeldatavat viga võimalik teha). Kontrolli selles menüüs tehtud valikuid (menüü read „LNB hulk”, „LNB number” ja „Satelliit”). Juhul kui menüüs on „LNB hulk” suurem kui 1 ja sama satelliit (st. Sirius ehk satelliit, millelt edastatakse Viasati paketti) on valitud mitme „LNB numbri” alla, siis oledki probleemi üles leidnud. Tee tehase seadete taastamine ja loe kanalid uuesti tuunerisse. Juhul kui Sul on ühe LNBga süsteem, siis vaikimisi antenniseadeid ei ole vaja muuta! Kui antennisüsteem on mitme LNBga siis tuleb välja selgitada korrektne satelliitide järjestus. Ainult Viasati kanalite vaatamise soovi korral on oluline et Siriuse satelliidile suunatud LNB järjekorranumber oleks korrektne, et LNBde koguarv oleks õige ja et ülejäänud LNBde numbrite all ei korduks üks ja sama satelliit.

Viasati kanalid on puudu, nimekirjas algavad kanalid seerianumbrist 500. Tuuner näitab signaali olemasolu

1. Kui tegemist on varem korralikult toiminud mitme vastuvõtupeaga süsteemiga, siis on võimalik, et voolukatkestuse, tehase seadete taastamise või kasutajapoolse menüüs teostatud muudatuste tõttu on tuuneris vale antenniseadistus ehk vastuvõtupeade järjestus.

• Pace, Strong ja Samsung tuuneri puhul korrigeeri menüüs „Antenni seaded” („Menu” – „Seaded” – „Antenniseaded”/ – „Universaalne LNB” /– „Antenniseaded”) LNBde hulka ja erinevatele satelliitidele suunatud LNBde järjestust oma antennisüsteemile vastavaks. Juhul kui Sa ei tea oma LNBde järjestust, tuleb kasutada katse-eksituse meetodit. Menüüridade valikute muutmiseks kasutage nuppe „nool vasakule” ja „nool paremale”.

• Kahe vastuvõtupea korral piisab kahe variandi katsetamisest: 1. LNB nr. 1 Sirius ja LNB nr. 2 Astra vm satelliit. LNB hulk = 2, LNB hulk = 2 LNB nr. = 1 LNB nr. = 2 Satelliit = Sirius Satelliit = Astra vm satelliit 

 

2. Vastupidi ehk LNB nr. 1 Astra vm satelliit ja LNB nr. 2 Sirius. Kolme vastuvõtupea korral on kõige sagedasemaks variandiks: LNB hulk=3 LNB hulk=3 LNB hulk=3 LNB nr. = 1 LNB nr. = 2 LNB nr. = 3 Satelliit = Astra Satelliit=Hotbird Satelliit=Sirius Kontrolli signaali olemasolu ehk tugevuse ja kvaliteedi näitajaid erinevatel satelliitidel, selgitamaks vastuvõtupeade töökorras olekut. Siriuse satelliidi LNB järjekorranumbri õigsuses veendute kanalite otsingu teostamisel läbi “Viasati kanalite automaatotsingu” menüü.
• Thomsoni tuuneri puhul leiad vajaliku menüü järgnevalt - „Menu” - „Vastuvõtja häälestamine” – „Kanalite salvestamine” – sisestage PIN kood (tehase poolt „0000”) – „Antenni seaded”. Menüüridade valikute muutmiseks kasuta nuppe „nool vasakule” ja „nool paremale”. Antenni seadistus vali DiSEqC LNB toide valige Jah LNB indeks vali „1”, „LNB tüüp” vali Universaalne Satelliit valige sobiv Seejärel liikuge reale „LNB indeks” ja valige „2”, „LNB tüüp” valige „Universaalne” ja valige vastav satelliit. Samamoodi häälestage kõik kasutuselolevad LNBd. Kolme LNBga süsteemi puhul on tüüpiliseks järjestuseks LNB 1= Astra, LNB 2= Hotbird ja LNB 3= Sirius. Viasati kanalite otsingu teostamiseks valige menüüs “Kanalite salvestamine” “Kanalite otsing”. “Installeerimise tüübiks” jätke vaikimisi pakutud “Võrk” ja satelliidiks valige “Sirius” ning vajutage “OK” kanalite otsingu alustamiseks. Igalt tuunerisse seadistatud satelliitidelt tuleb eraldi kanalite otsing teostada.

• Juhul kui nimetatud probleem esineb antenni paigaldamise käigus, siis olete eeldatavasti sattunud vale satelliidi signaalile. Korrigeerige antenni suunda ja jätkake Siriuse signaali otsimist. Arvestage, et tuuner tunneb ära signaali olemasolu, kuid ei määra kindlaks, milliselt satelliidilt signaal pärineb. Otsitava satelliidi leidmises saab veenduda alles tuunerisse häälestatavate kanalite põhjal.

Tuuner näitab signaali olemasolu, aga kanaleid üles ei leia või jääbki kanaleid otsima. Aeg ajalt läheb ekraan mustaks või kanalit vahetades ei ilmu pilti. Tuuneri mudel on Pace, Strong või Samsung

Tuuneri menüüs kontrollida antenni seadeid (Pace, Strong ja Samsung tuuneri puhul – „Menu” – „Seaded” – „Antenniseaded”/ – „Universaalne LNB” /– „Antenniseaded”; Thomsoni tuuneri puhul pole järgnevalt kirjeldatavat viga võimalik teha). Kontrollige selles menüüs tehtud valikuid (menüü read „LNB hulk”, „LNB number” ja „Satelliit”). Juhul kui menüüs on „LNB hulk” suurem kui 1 ja sama satelliit (st. Sirius) on valitud mitme „LNB numbri” alla, siis oletegi probleemi üles leidnud. Kui Teil on ühe LNB-ga antennisüsteem, siis tuleks kas muuta LNB hulk „1ks“ (satelliidiks valida ikka Sirius) või lihtsalt valida teiste „LNB numbrite” alla mingid muud satelliidid. Kui kliendi antennisüsteem on mitme LNB-ga siis tuleb välja selgitada korrektne satelliitide järjestus tema süsteemis. Ainult Viasati kanalite vaatamise soovi korral on oluline et Siriuse satelliidile suunatud LNB järjekorranumber oleks korrektne, et LNBde koguarv oleks õige ja et ülejäänud LNBde numbrite all ei korduks üks ja sama satelliit.

Tuuner “jääb kinni” kanalile nr. 15 (Ticket ehk Spice)

Nimetatud kanalilt mõnele teisele kanalile lülitumine on võimalik ainult puldi nuppude “CH+/CH-“(Pace, Strong ja Samsung tuuneri pult) või “PR+/PR-“ (Thomsoni pult) abil.

Thomsoni puldi “Volume +/-“ nupud ei toimi, ülejäänud nupud töötavad

Sageli aitab, kui patareid puldist mõneks ajaks eemaldada.

Ekraanile ilmub kiri “Antud kanal pole Teie poolt tellitud”

• Kontrolli, kas valitud kanal kuulub Sinu poolt tellitud paketti.
• Juhul, kui Viasati kanaleid pole pikemat aega vaadatud, siis vajab kaart uuesti aktiveerimist. Selleks helista Viasati klienditeenindusse.
• Kaart on suletud võlgnevuse tõttu.

Ekraanile ilmub kiri “Probleem signaaliga. Kontrolli oma antenniseadeid”

• Kontrollige antennikaabli ühendust tuuneriga. Kas keeratav pistik on korrektselt kaablile paigaldatud ning kas pistik on korralikult keeratud tuuneri antennisisendisse? Kontrollimiseks eemaldage tuuner vooluvõrgust ja keerake antennikaabli pistik tuuneri küljest lahti ja ühendage uuesti tagasi, kui olete veendunud, et pistik on kaabli küljes tugevalt kinni ning kaabli kesksoon ei ole ära murdunud. Tarbijapesa kasutamisel kontrollige ka kaabliühendusi pesas.
• Võimaluse korral laske volitatud esinduses kontrollida tuuneri korrasolekut.
• Antenn vajab häälestamist või vastuvõtupea väljavahetamist.
• Antenni ja tuuneri vaheline antennikaabel on vigastatud ja vajab jätkamist või välja vahetamist.

Ekraanil on sinine taust, heli kostab (või ka mitte), pilti ei ole, nimekirjas on tundmatud kanalid

Võimalik, et olete lülitunud raadiorežiimile. TV-kanalitele tagasi lülitumiseks vajutage puldi nuppu “TV/Radio” või vajutage nuppu “Menu” ja valige “TV kanalid”.

Thomson tuuneril põlevad ühtlaselt ja üheaegselt roheline ja punane tuli

Saada tuuner ja toiteplokk volitatud esindusse remonti.

Pilt sarnaneb mosaiigile

• Antenn vajab täppishäälestust.
• Esinevad signaali kvaliteetset vastuvõttu takistavad asjaolud – paduvihm, tihe lumesadu, tugev tuul, puuoksad/-lehed.

Pilt ja subtiitrid ei mahu täielikult ekraanile mõne saate puhul

Muutda tuuneri “TV seadete” menüüs “Teleri formaadi” valikut. Laiformaadiga teleri puhul vali“16:9”. Standardformaadiga teleri puhul vali “4:3 Letterbox”.

Pooltel kanalitel on pilt, pooltel pole – näiteks ETV ja TV3 on pilt olemas, Kanal 2 ja TV6 pilt puudub või vastupidi

• Vastuvõtupea pöördenurk on vale.
• Vastuvõtupea vajab välja vahetamist.
• Nimetatud probleem võib esineda, kui tuunerisse on häälestatud väga suur kogus kanaleid (nimekirjas esinevad kanalid järjekorranumbriga üle tuhande). Mitme vastuvõtupeaga süsteemi puhul on soovitav kasutada manuaalotsingut teistelt satelliitidelt (nt. Astra ja Hotbird) kanalite häälestamisel, et vähendada tuunerisse loetavate kanalite hulka.

Samsungi tuuner ei lülitu sisse, punane tuli esipaneelil põleb

Tuuner võib vajada restarti - selleks eemalda seade 30 sekundiks vooluvõrgust (osadel mudelitel on olemas lüliti, mis asub tuuneri taga küljel) ja seejärel ühendage seade uuesti vooluvõrku.

Samsung tuuneril põlevad üheaegselt ja pidevalt kõik lambikesed ehk kaardipesast vasakul asuvad 3 tulukest (s.h. ümbriku, telefonitoru kujutisega)

Tuuner uuendab tarkvara. Mitte eemaldada voolujuhet ega antennikaablit. Oodata kuni jääb põlema ainult punane või roheline tuli tuuneri väljalülitamise nupul.

Ekraanile ilmub kiri “Vaatajakaart on vigane või asetatud valesti”

• Kontrolli, kas kaart on sisestatud tuunerisse mikrokiip suunatuna allapoole ja tuunerisse sissepoole.
• Puhasta kaardi mikrokiipi kustutuskummiga või pehme riidest rätiga.
• Tuuneri kaardilugeja on vigastatud. Saata tuuner volitatud esindusse remonti.
• Vaatajakaart vajab väljavahetamist.

Tuuner lülitub aeg ajalt ise välja või nö “kiilub kinni” kanali vahetamisel, eriti peale mõneajalist töörežiimis olekut

Kontrollige, et ei toimuks tuuneri ülekuumenemist tema asukohast tingituna. Tuuner ei tohi olla asetatud teiste seadmete (nt. DVD mängija jms) peale või alla. Tuuneri ventilatsiooniavad ei tohi olla kinni kaetud. Tuuneri paigutamise nõuded leiate tuuneri juhendist.

Pace või Strong tuuneril põlevad üheaegselt 4 lambikest

Tuuner uuendab tarkvara. Mitte eemaldada voolujuhet või antennikaablit. Oodata kuni jääb põlema ainult üks (roheline või punane) tuli. Tarkvara laadimine kestab umbes 30-45 minutit.

Pace või Strong tuuneril süttivad ja kustuvad korduvalt 4 lambikest, kuid tuuner sisse ei lülitu

• Tuuner võib vajada restarti - selleks eemalda seade 30 sekundiks vooluvõrgust (osadel mudelitel on olemas lüliti, mis asub tuuneri taga küljel) ja seejärel ühendage seade uuesti vooluvõrku
• Saada tuuner volitatud esindusse remonti.